پروژه خدامی (مجتمع تجاری اداری خدامی)

پروژه خدامی یک مجتمع اداری تجاری واقع در میدان ونک تهران می‌باشد. مجری این پروژه حاج حسین انصاری بوده و شرکت جوشکاوان به مدت 14 ماه در آن فعالیت داشته است.

خدمات جوشکاوان در پروژه خدامی

اهم فعالیت های جوشکاوان در این پروژه شامل موارد ذیل می باشد:

  • بازرسی در هنگام ساخت و نصب سازه ها
  • ارائه خدمات تست های غیرمخرب (NDT) متداول و پیشرفته
  • تنظیم روش های اجرای جوشکاری و تاییده آنها (PQR-WPS) در هنگام ساخت و نصب مطابق با استاندارد و کدهای API، ASME و AWS

© کپی رایت - شرکت جوشکاوان | تست جوش, بتن, خاک