کارخانه ساخت قطعات و تجهیزات کوره های ذوب

پروژه ساخت کارخانه ساخت قطعات و تجهیزات کوره های ذوب با هدف تولید قطعات ذوب آهن در سال 1399 آغاز شد و تا سال 1400 ادامه یافت.

همکاری شرکت جوشکاوان در پروژه کارخانه ساخت قطعات و تجهیزات کوره های ذوب

شرکت جوشکاوان پرتوآزمون مسولیت تست خاک، جوش، بتن را در این پروژه به عهده داشته است. استفاده از الیاف و ضدیخ برای مقاومت و جلوگیری از سایش بتن از نکات ویژه این پروژه است.

© کپی رایت - شرکت جوشکاوان | تست جوش, بتن, خاک