پروژه سیوان سنتر تهرانپارس

سیوان سنتر یک مجتمع تجاری در شرق تهران و در منطقه تهرانپارس است. این پاساژ در سال 1398 تاسیس شد و یکی از مدرنترین و زیباترین پاساژهای شرق تهران است.

تهران

محل پروژه

مهندس رضا نژاد

کارفرما

20

مذت همکاری با جوشکاوان (ماه)

اردیبهشت 1396

تاریخ شروع همکاری

8000

مساحت زیربنا (متر مربع)

فعالیت جوشکاوان در پروژه مجتمع تجاری سیوان سنتر تهرانپارس

شرکت جوشکاوان به مدت 20 ماه در ساخت مجتمع تجاری سیوان سنتر همکاری نموده است. این فعالیت شامل تست جوش و لوله های اتفا حریق بوده است.

© کپی رایت - شرکت جوشکاوان | تست جوش, بتن, خاک